Disclamer


Informatie op Plafondwitten.com
Plafondwitten.com, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten en content van gebruikers). Toestemming tot het gebruik, reproduceren, distribueren, verzenden, te koop aanbieden of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden of delen van de informatie op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient in geval van niet commercieel gebruik schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De Informatie is door de Plafondwitten.com met de grootst mogelijke zorg samengesteld en tracht deze informatie zo goed als mogelijk actueel te houden en te controleren op juistheid. De gegevens worden aangeleverd door derden, Wij kunnen daarom niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze gegevens en de inhoud van deze website.

Plafondwitten.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Plafondwitten.com hyperlinks naar internetsites gekoppelde bestanden van derden weergeeft, betekent dit niet dat Plafondwitten.com de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Plafondwitten.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Plafondwitten.com niet geverifieerd.


Afhandeling e-mail
Plafondwitten.com sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Een e-mailbericht van het Plafondwitten.com is informatief van aard, u kunt geen rechten ontlenen aan de via de e-mail verzonden informatie.


Bereikbaarheid Plafondwitten.com
Plafondwitten.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bereikbaarheid of onbereikbaarheid van deze website.


Wijzigingen
Plafondwitten.com behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, is gewijzigd.

´╗┐