Quick Answer: Schilder Welke Sector?

Welke sector is psychologie?

Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren:

 • Psychologie.
 • Pedagogische opleidingen.
 • Sociale wetenschappen.
 • Geografie.
 • Politicologie en bestuurskundige opleidingen.
 • Maatschappelijke hulp en dienstverlening.
 • Gedrag en maatschappij overig.

Welke sector is winkel?

Deze sector omvat de commerciƫle dienstverlening: bedrijven die met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, groothandels, transportbedrijven, verhuurders, uitzendbureaus, accountants, advocaten, adviseurs en ICT-bedrijven.

Welke sector is gemeente?

De gemeente kennen we allemaal. Het valt natuurlijk binnen de sector overheid, alleen vonden wij het toch belangrijk om deze apart te benoemen. Hoewel ook ambtenaarsfuncties bij deze sector horen, vallen hier toch specifieke beroepen onder zoals burgemeester en wethouder.

Welke sector is fysiotherapie?

In de sector gezondheidszorg gaat het om het behandelen, verplegen en verzorgen van mensen die ziek zijn of een handicap hebben. De werkzaamheden vinden plaats in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in revalidatiecentra, huisarts-, tandarts- en fysiotherapiepraktijken en bij mensen thuis.

Wat is de sector van een bedrijf?

Een sector is een groep bedrijven en/of instellingen die zich bezighouden met vergelijkbare economische activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de zorgsector, of de bankensector. Een sector wordt in de volksmond ook vaak branche genoemd.

You might be interested:  FAQ: Bij Welke Temperatuur Binnen Schilderen?

Welke sector is leraar?

Alle mensen die een dienst leveren horen in de derde of tertiaire sector. Dat zijn mensen die niet iets maken dat je vast kunt houden. In Nederland werken verreweg de meeste mensen in deze sector. Hierbij horen leraren, artsen, advocaten, vrachtwagenchauffeurs, reclamemakers, winkelpersoneel, ict’ers, enzovoort.

Wat zijn de 3 sectoren?

Dit zijn de sectoren:

 • Primaire sector. De primaire sector is het gedeelte van de economie dat gericht is op het verbouwen en produceren van eten.
 • Secundaire sector. De secundaire sector is het gedeelte van de economie dat gericht is op industrie.
 • Tertiaire sector.

Wat zijn alle sectoren?

Sectoren

 • Gezondheidszorg en welzijn.
 • Handel en dienstverlening.
 • ICT.
 • Justitie, veiligheid en openbaar bestuur.
 • Landbouw, natuur en visserij.
 • Media en communicatie.
 • Onderwijs, cultuur en wetenschap.
 • Techniek, productie en bouw.

Wie werken in de collectieve sector?

De collectieve sector houdt dus in: de overheid en de sociale zekerheid. Deze kent drie groepen:

 • echtparen of samenwonenden (100% van het minimumloon)
 • alleenstaande ouders (70%)
 • alleenstaanden (50%)

Is zorg publieke sector?

Onder de publieke sector verstaan we in dit rapport voorzieningen uit de curatieve zorg, zorg en ondersteuning, onderwijs, veiligheid en justitie, sociale zekerheid, en enkele overige voorzieningen (musea, landelijke publieke omroep, sportaccommodaties, de Belastingdienst en kinderopvang).

Wat is de publieke sector?

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. Veel commerciƫle instellingen zoals managementconsultants en andere adviesbureaus kennen een afdeling publieke sector die zich specifiek op overheidsopdrachtgevers richt.

Wat is een semi publieke organisaties?

De semioverheid is een algemene aanduiding die gebruikt wordt voor veel verschillende organisaties. Een organisatie wordt tot de semioverheid gerekend als deze: wettelijke taken heeft en een uitgesproken publiek belang dient; wordt gefinancierd door de overheid.

You might be interested:  Often asked: Wat Is Gouache Verf?

Welke branche is een kledingwinkel?

Onder de detailhandel vallen bedrijven die fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument leveren. In de spreektaal gaat het dus om winkels. Denk hierbij aan kledingwinkels, bakkerijen, supermarkten, bouwmarkten, meubelwinkels, enzovoorts.

Wat is de primaire sector?

De agrarische sector of primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De primaire sector beslaat de sectoren: landbouw: het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

Wat voor werk heb je in het ziekenhuis?

Beroepen in ziekenhuizen:

 • voedingsassistent.
 • verpleegkundige.
 • IC verpleegkundige.
 • doktersassistent.
 • medische secretaresse.
 • chirurg.
 • specialisten.

Written by

Leave a Reply